Per Ersson


Dräng i Eklunda nr:2 Harbo 1842.
Dräng i Kappelansgården 1844.
Odlingsman Nybygget Viby ägor Harbo 1845.
Inhyses Karbo ägor Harbo 1856.