August Johansson


Laggare i Gräsbo Nr 4, Gräsbokullen, Östervåla.
Laggare i Gräsbo Nr 3, Gräsbotorp Nr 2 1909-09-01, Östervåla.