Erik Persson


Dagakarl, Skräddare i Mellanbo, Östervåla 1834.
1845 Torpare i Rävsvad, Östervåla, brukar även Mellanbo, Östervåla.
Flyttar 1877 till Norrbo, Östervåla då till sonen Per.