Anders Gustaf Ersson Lindgren


Smed i Jakobsberg Järfälla, kom från Gävle 1865-01-26.

(För att inte sprida fel)
OBS! vid död är det den svarta texten som är den rätta