Johan Larsson Sundin, Ragnarbo med barnen Anna och Efraim