Evert Ingvar Andersson


Verkstadsarbetare, Ritare på Zetterbergs Mekaniska Verkstad, Östervåla.
Bosatt i Sillbo 2:7. Larsbo Östervåla.
Villaägare Hov 4:106 Bergsgatan 6, Östervåla.