Rut Birgit Linnéa Eriksson


Avled i en ålder om 8 år, 11 mån och 15 dagar.