Johan Albert Gustafsson


Avled i en ålder om 5 mån och 7 dagar.