Erik Ersson


Son, Landbonde i Stora Laggarbo 1/2 mtl, Östervåla från 1888.