Karin Elisabet Grönlund f. Åkergren


Nedkomst Hedesunda.
Enl. Sv. Befolkning 1950 var hon Kallskänka i Uppsala.