Sven Olof Andreas Åkergren


Sågare i Åby Såg & Kvarn Östervåla.
Truckförare i Zetterbergs Östervåla.
Jägare i Ettingbo jaktlag Östervåla.