Ellen Ingegärd Elisabet Johansson


Avled i en ålder om 5 mån och 11 dagar.