Per Persson


Sågare i Tolan, Östervåla 1796.
Torpare i Tolan, Östervåla till 1805.
Torpare i Smulbo, Östervåla från 1805.
Familjen flyttade till Tierp efter 1809.
Torpare i Ploga, Östervåla.
Familjen kom från Tierp 1815.