Anders Persson Lundén


Organist, Folkskollärare Skolhuset Prästgården Harg.
Folkskollärare Skolhuset Norrharg Harg 1899.
Har ändrat namnet till Andreas.