Per Persson Lundén


Arbetare bosatt i Kanikebo (Grinda) Östervåla 1898-11-28.
Flyttar till Gävle 1901-08-27.
Järnverksarbetare i Gävle.