Per Erik Sigvard Eriksson


Avled i en ålder om 14 år, 4 mån och 24 dagar.