Per Johan Verner Pettersson


Bosatta i Vida, Harbo, i Krogen och Idaholm, Östervåla.
Vaktmästare i Missionshuset 1911-11-07- 1922, (Helganbo utjord i Åby), Östervåla.
Skogsarbetare i Korbovallen 1923 (under Åby Nr 9, Östervåla).
Skogsarbetare, Grenadjerstorpet Åby Nr 6 1933, Östervåla.