Karl Johan Birger Eriksson


Kom från Vendel 1930-08-26. Stalldräng i Hässelby, Harbo.
Måg, Förtennare Åby Nr 2, Erikshäll Östervåla, kom från Harbo 1932-12-09.
Familjen flyttar till Harbo 1933-06-01.
Förtennare, Prästgården, Gamla Pensionärshemmet, Harbo.
Familjen flyttar till Tensta, Uppsala län, 1937-12-06.