Karl Birger Sigurd Pettersson


Avled i en ålder om 7 mån och 20 dagar.