Signe Adela Pettersson


Avled i en ålder om 2 år, 3 mån och 10 dagar.