Frida Emilia Katrina Pettersson


Avled i en ålder om 7 mån och 2 dagar.