Per John


Flyttade från Krogen Aspnäs, Östervåla till Åby, Östervåla 1884.
Flyttade från Åby, Östervåla som Mältare till Mårtsbo, Östervåla 1896-05-01.
Flyttade från Mårtsbo, Östervåla, Stenarbetare och utjordsägare i Ettinga 5:3, Västberga, Östervåla. 1898-12-08.