Aspnäsgård.jpg

Aspnäsgård.jpg
Bostadshuset med kyrkan i bakgrunden. (Upprenoverat sedan Sandströms tid).