Madonna2.jpg

Madonna2.jpg
Denna Madonn är tillverkad med motorsåg av motorsågsskulptör Sara Barnard, Salbohed, den 3/7 2010 efter en idé av Lars-Erik Olsson, Skogbo, Östervåla.