Elin Anna Elisabet Johansson, Svingbolsta, Östervåla