Per Olof Boman


Torpare Svingbolsta egor, Östervåla.
Arbetare i Gävle kom från Uppsala 1892-12-28.
Flyttar till Valbo 1895-11-02.
Stenarbetare i Järvsta, Valbo 1900.
Stenarbetare Heliga Tref. Gävle, familjen kom från Valbo 1910-12-31.