Per Munter Karlberg


Dräng i Sillbo Nr:2, Östervåla.
Flyttade till Söderfors 1902-09-27 från Hagviken Svingbolsta, Östervåla.
Vid giftemålet Tackjärnsvägare på Söderfors Bruk, Söderfors.