Edit Linnéa Karlberg


Avled i en ålder om 1 år, 9 mån och 24 dagar.