Per Olsson Lindblom


Flyttar till Hållnäs 1846-10-06 från Gästbo, Östervåla.
Återkommit. Flyttar till Stockholm 1852-11-06.
Dagkarl i Bäck, Valbo.
Avskedad Gardist, kom från Stockholm 1863-12-14.
Familjen flyttar till Gävle 1866-12-02.
Tjänsteman i Gävle.
Husägare i Östanå, Älvkarleby 1900.