Johan Fogelin


1828 Dräng i Bålsta, Husby-Långhundra. 1836 Befallningsman på Hagby, Almunge.
1839-1841 Rättare Kristinelund, Harbo. 1841 till Alunda. 1844 tillbaka till Kristinelund, Harbo.
1845 Arrendator i Finnsholmen, Harbo. 1857 Landbonde i Finnsholmen, Harbo.