Carin Ersdotter


Avled i en ålder om 1 år och 10 mån.