Erik Ersson


Avled i en ålder om 17 år, 8 mån och 4 dagar.