Petrus Konstantin Karlberg


Vägarbetare, Åby Nr 1, Johanneslund 1:1, Östervåla 1945.
Vägarbetare, Horsskog 1:15, Östervåla 1947-07-01.
Vägarbetare, Väghyvelförare Mårtsbo, Östervåla 1952-10-29.
Byggde hus på Lillängen, Östervåla under 1950-talet.
Villaägare Hov 4:39 Lillängsgatan 21, Östervåla.
Gick under många år parkeringsvakt vid festplatsen Skogsvallen, Östervåla.