Karl Eriksson


Hemmason i Åkerby nr:1 1/2 mtl. Östervåla.
Hemmansägare i Ettinga 2:2 1/4 mtl. Östervåla.