Erik Persson Wahlgren


Skräddardräng Mårtsbo ägor Östervåla 1864-10-24, hos Skräddaren Erik Larsson Östlund (* 1830-07-12).
Skräddardräng Hemmingsbo ägor Östervåla 1866 hos Skräddaren Johan Ågren (* 1840-08-12), som flyttade till Bärby ägor Östervåla 1866-11-20.
Skräddardräng Offerbo ägor Östervåla 1868, hos Skräddaren Erik Larsson Östlund (* 1830-07-12).
Skräddare Hovs ägor Östervåla 1873, kallas senare Hovstorp, Hovs ägor Östervåla.