Ulf Olof Svinghammar


Hemmansägare Svingbolsta, Östervåla.