Maria Johanna Selander


Avled i en ålder om 2 mån och 13 dagar.