Olof Eriksson


Hemmansägare i Svingbolsta, 2 mtl, Östervåla.
Hemmansägare i Åkerby Nr 1 1/2 mtl, Östervåla 1907-11-08.