Gustaf Harry Vallentin Vernersson


Avled i en ålder om 1 år, 7 mån och 24 dagar.