Johan Pettersson, Stärte, Östervåla

Johan Pettersson, Stärte, Östervåla
(Bilden är hämtad ur Carl-Olof Josefssons skrift "Kilgränden i Östervåla. De Gamla Stolsnickarnas Hembygd").