Viktor Ernst Wåhlstrand


Flyttade från Stärte, Östervåla som Dräng till Norrbo Nr:1, Nora 1903-11-13.
Flyttade från Norrbo Nr:1, Nora som Dräng till Nötbo Nr:1, Nora 1904.
Flyttade från Nötbo Nr:1, Nora som Dräng till Norrbo Nr:1, Nora 1909.
Flyttade från Norrbo Nr:1 som Skogsarbetare till Hade, Hedesunda 1910-05-29.
Flyttade från Hade, Hedesunda som Skogsarbetare till Nötbo, Nora 1911-12-20.
Flyttade från Nötbo Nr:1 som Skogsarbetare till Sundbo, Horsskog, Östervåla 1913-12-04.
Flyttade från Sundbo, Horsskog, Östervåla som Skogsarbetare till Mälby Skvaterbo, Nora 1915-05-11.
Skogsarbetare i Mälby, Sevedskvarn. Nora 1916.