Carl Johan Fillmerus Munter


Flyttade från Stärte, Östervåla som Dräng till Nordanåker, Årsunda 1869-11-13.
Flyttade till Nordanåker Uthedes, Årsunda som Torpare och Soldat Nr 133 1871-10-24.
Heter Munter från 1871.
Skomakare och Soldat Nr 133 efter 1891.
Avskedad Soldat Nr 133 efter 1901 sedan Skomakare i Nordanåker 3, Årsunda.