Ernst Joel Wåhlstedt


Flyttar till Vittinge 1916-12-19 från Stärte Östervåla.
Snickare Åby nr:8 Tallbacken Östervåla, kom från Vittinge 1918-08-29.
Snickare Annedal Åby (Telefonstationen) Helganbo utjord i Åby Östervåla 1919.
Familjen flyttar till Norrby s:n 1922-06-30.
Lägenhetsägare, Handlande i Marieberg Norr Kärrbäck, (Rutiga huset), Norrby.