Ester Kristina Olsson f. Eriksson


Hade ett barn med Emil Andreas Norén, 1894-02-27 - 1970-09-22, från Enåker.
Före giftemålet hushållerska hos Efraim.