Olof Olsson Bergström


Stolsnickare, Stärte Nr 1 Kartan, Forsbo Östervåla. Var också spelman på nyckelharpa.