Johan Ersson


Avled i en ålder om 1 år, 9 mån och 21 dagar.