Karl August Pettersson


Från 1916 grovarbetare, sågverksarbetare i Åby Nr 2, Steneborg, Östervåla, en lägenhet, (ägare Johan Lind, Öregrund).
Sågverksarbetare Hovs egor, Lund, Östervåla 1920.
Sågverksarbetare Ettinga Nr 2 1/4 mtl. Östervåla 1920 till 1923.
Snickare i Åkerby 2:11, Östervåla 1923.