Karl Lindberg


Inneboende jordbruksarbetare i Åkerby nr:1 Östervåla hos bonden Olof Ersson 1909.
Jordbruksarbetare Upplanda 2:11 Persberg Östervåla 1912.