Thilda Lindberg


Piga i Åkerby nr:1 Östervåla 1897-11-15.
Hushållerska i Björknäs, Åkerby Östervåla 1904-11-02, hos utjordsägaren, snickaren Per Erik Persson Lundberg, som även är fader till första barnet.
Hushållerska i Jugansbo nr:1 1/4 mtl, Östervåla hos bonden Johan Jansson från 1912.