Edla Johanna Sjöberg


Avled i en ålder om 16 dagar.